Licitació CONSU02018027OP: Suministro de equipos informáticos portátiles para el BSC-CNS, conforme a las características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas


Expedient:
CONSU02018027OP
Denominació del contracte:
Suministro de equipos informáticos portátiles para el BSC-CNS, conforme a las características que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Estat:
Tancat
Data de publicació:
06/02/2019
Data límit de presentació d'ofertes:
27/02/2019 23:59
Data d'obertura de propostes 1:
05/03/2019 11:00
Data d'obertura de propostes 2:
05/03/2019 11:00
Data d'obertura de propostes 3:
12/03/2019 10:00
La data límit d'inscripcions ja ha passat o s'ha deshabilitat el formulari d'inscripcions.